ทำงานฟรีแลนซ์ บริหารจัดการเงินยังไง ให้มีใช้จ่ายสบายมือ

แม้การทำงานฟรีแลนซ์จะเป็นอาชีพอิสระที่สามารถเลือกเวลาในการทำงานได้และเลือกได้ว่าอยากจะไปนั่งทำงานที่ไหน แต่เรื่องใหญ่สำหรับชาวฟรีแลนซ์ที่หลายคนมักต้องเจออยู่บ่อย ๆ ก็คือเรื่อง “เงิน” แม้จะมีชาวฟรีแลนซ์หลายคนที่มีรายได้ดีกว่ามนุษย์เงินเดือน จนมนุษย์เงินเดือนอยากจะลาออกมาเป็นฟรีแลนซ์ไปตาม ๆ กัน แต่รู้ไหมว่าอาชีพที่หลายคนคิดว่ารายได้ดีมีอิสระอย่างชาวฟรีแลนซ์ บางทีก็มีรายได้ไม่พอยาไส้จนไม่รู้ว่าจะเอาอะไรรับประทานในบางเดือน ได้แต่ใช้ชีวิตอิสระไปวัน ๆ เท่านั้นเอง การบริหารจัดการเงินเพื่อให้มีรายได้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ทำงานฟรีแลนซ์ควรรู้ หากคิดจะใช้ชีวิตในแบบที่ฝันไปต่อไปได้อีกนาน ๆ

 

วางแผนการใช้จ่าย

เป็นที่รู้กันว่ารายได้ของคนทำงานฟรีแลนซ์นั้นเป็นอะไรที่ไม่แน่นอน บางเดือนอาจได้เยอะ บางเดือนอาจได้น้อยหรือบางเดือนอาจไม่มีรายได้เข้ามาเลยก็ได้ ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการในเรื่องของการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ไม่มีระเบียบในการใช้จ่ายเงินก็จะทำให้มีปัญหาทางการเงินตามมาได้ โดยเฉพาะหากต้องมีค่าใช้จ่ายคงที่ที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือนอย่างเช่นค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ฯลฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถขาดการจ่ายได้
คนทำงานฟรีแลน์จึงควรที่จะกำหนดงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละเดือนขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าในเดือนหนึ่ง ๆ ตนเองจะต้องใช้จ่ายเงินเดือนละเท่าไหร่จึงจะอยู่รอดได้ไม่มีปัญหาขัดสนทางการเงินให้ต้องกลุ้ม
โดยอาจจะแบ่งเงินที่จะต้องใช้จ่ายออกเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่จะต้องเสียเป็นประจำทุกเดือนเดือนละเท่า ๆ กัน เช่น ค่าผ่อนชำระต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายที่ผันแปรได้ตามพฤติกรรมการใช้จ่าย ซึ่งจำนวนเงินในการใช้จ่ายจะมากหรือน้อยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับวินัยในการใช้จ่ายของคุณ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร ฯลฯ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนที่เก็บไว้เป็นเงินออม เพื่อเอาไว้ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือเก็บไว้เป็นเงินลงทุน เก็บเป็นเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณ
เมื่อคุณรู้แล้วว่าในเดือนหนึ่งจะต้องใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ ส่วนไหนที่จะต้องใช้เป็นจำนวนเงินที่แน่นอนทุกเดือน ส่วนไหนบ้างที่สามารถประหยัดลงได้ ก็ให้คุณกำหนดงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละเดือนออกมาว่าคุณจะต้องใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่จึงจะอยู่ได้

 

มีเงินสำรองกรณีฉุกเฉิน

สำหรับมนุษย์ฟรีแลนซ์ไม่มีสวัดดิการความคุ้มครองใด ๆ มาคอยให้ความช่วยเหลือ ในยามที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน เช่น เจ็บป่วยกะทันหันหรือเกิดอุบัติเหตุ หากไม่มีเงินสำรองเก็บไว้ใช้เลยและที่มาของรายได้ก็ต้องมาจากการทำงานแต่เพียงอย่างเดียว ชีวิตก็คงต้องประสบพบกับความอยากลำบากแน่ ๆ จะให้ดีฟรีแลนซ์ทั้งหลายควรจะมีเงินสำรองเพื่อเก็บเอาไว้ใช้จ่ายหากต้องขาดรายได้ไปอย่างน้อยสัก 2 – 3 เดือน เพื่อที่จะใช้เป็นหลักประกันของชีวิต

 

จัดการกับความไม่แน่นอนเรื่องรายได้

ปัญหาที่คนทำงานฟรีแลนซ์มักต้องเจออยู่เสมอก็คือไม่มีเงินพอสำหรับการใช้จ่ายในระหว่างเดือน สาเหตุหนึ่งก็เพราะรายได้ของชาวฟรีแลนซ์ไม่ค่อยจะมีความแน่นอนนักไหนจะต้องเจอกับผู้ว่าจ้างที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ ไหนอาจต้องเจอปัญหาได้ค่าจ้างล่าช้า หรือบางทีก็ไม่มีงานมาให้ทำมากนักหรือไม่ก็ไม่มีมาเลย ช่วงไหนที่มีงานมีเงินเข้ามาเยอะ ๆ ชาวฟรีแลนซ์จึงไม่ควรใช้จ่ายแบบมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้น แต่ควรจะแบ่งสัดส่วนเงินที่ได้มาให้ดีให้มีเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงที่ยังไม่มีรายได้เข้ามา ชาวฟรีแลนซ์จะได้ไม่ต้องเข้าตาจน

 

ลงทุนกับกองทุนต่าง ๆ สร้างหลักประกันให้ตนเอง

ในเวลาที่คนทำงานฟรีแลนซ์อย่างเรา ๆ ต้องเจ็บป่วยหรือต้องประสบอุบัติเหตุไม่คาดฝัน ไม่เพียงแต่เราจะไม่สามารถทำงานได้เท่านั้น แต่ยังต้องใช้จ่ายในเรื่องค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งยังต้องใช้จ่ายในเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายไหนจะค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนงวดรถ ค่าอาหารการกิน มันคงจะดีไม่น้อยหากได้รับการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในเรื่องค่ารักษาพยาบาล จากกองทุนต่าง ๆ ที่เราสร้างไว้ให้กับตัวเอง อย่างเช่นผลตอบแทนจากการสมัครกองทุนประกันสังคม ที่ในปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ ประกันสังคม มาตรา 40 ออกมาสำหรับผู้ประกันตนที่ทำงานฟรีแลนซ์แล้ว
อีกทั้งการลงทุนก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้ชาวฟรีแลนซ์ มีเงินเก็บออมได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าคุณต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำหรือคุณยังไม่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนมากนัก คุณก็อาจจะเลือกลงทุนในประเภทกองทุนรวมไปก่อน เมื่อรู้มากขึ้นมีประสบกาณ์เยอะขึ้น คุณก็อาจจะเลือกลงทุนกับกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามมาก็ได้

 

วางแผนเกษียณอายุ

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ การใช้เงินส่วนหนึ่งไปลงทุนเพื่อให้เงินทำงานแทนและการซื้อหลักประกันให้กับชีวิต อย่างเช่น การซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ก็จะช่วยให้ชีวิตของชาวฟรีแลนซ์มีความมั่นคงมากขึ้น หากชาวฟรีแลนซ์ต้องการใช้เวลาหลังกษียณอายุไปกับการพักผ่อนอย่างมีความสุข ไม่มีปัญหาทางการเงินให้เดือดร้อง การวางแผนเกษียณเสียตั้งแต่ตอนที่อายุยังไม่มากนักก็จะทำให้ชาวฟรีแลนซ์มีเวลามากพอสำหรับการเก็บออมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับใช้จ่ายในวัยเกษียณได้อย่างสบาย

เส้นทางชีวิตของชาวฟรีแลนซ์นั้นนอกจากจะต้องรู้จักบริหารเวลาให้เป็น เพื่อที่จะได้ทำงานให้กับผู้ว่าจ้างได้ทันตามกำหนดแล้ว การบริหารจัดการเงินให้ดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยเช่นกัน หากชาวฟรีแลนซ์ต้องการที่จะมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตและต้องการมีชีวิตในแบบที่ฝัน

แหล่งที่มา เงิน.net

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *