ธุรกิจ Home Care ธุรกิจใหม่มาแรง! ตอบโจทย์ตรงใจคนวัยเกษียณ

ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้านแต่เพียงลำพัง เนื่องจากลูกหลานสมาชิกในครอบครัวมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปประกอบอาชีพการงานนอกบ้าน หรือบางคนอาจจะอยู่คนละบ้านกับลูกหลานหรือไม่มีลูกหลานที่จะดูแล จึงทำให้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ติดบ้านและติดเตียงต้องขาดคนดูแลเอาใจใส่ ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็จะยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นไปอีกในอนาคต โดยมีการคาดการณ์กันว่าในภายปี 2020 ผู้คนจะมีอายุขัยโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 80 ปี ซึ่งก็จะทำให้ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเป็น 36% และมีแนวโน้มว่าในปี 2031 ประชากรที่เป็นผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 19 ล้านคน หรือราว 28% ของประชากรทั้งประเทศ จากปัจจุบันที่มีประชากรเป็นผู้สูงอายุอยู่ราว 11 ล้านคน หรือประมาณ 16% ของประชากรทั้งหมด ธุรกิจ home care จึงเป็นธุรกิจที่จะตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในประเทศไทยที่เพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ธุรกิจ home care ให้บริการในเรื่องอะไรบ้าง?

ธุรกิจ home care ไม่ใช่แค่การให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังให้การดูแลครอบคลุมทั้งในเรื่องการให้ความช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน (daily assistance) ของผู้สูงอายุ เช่น การให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้สูงอายุต้องเคลื่อนไหวร่างกาย การดูแลในเรื่องของการนัดพบแพทย์ การเตรียมยาให้ผู้สูงอายุ และการดูแลแบบผสมผสาน (comprehensive care) ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริการที่ต้องอาศัยทักษะพยาบาลและการช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุได้ทำกายภาพบำบัด ไม่เพียงเท่านั้น ธุรกิจ home care ยังเป็นธุรกิจที่ให้บริการแบบครบวงจรทั้งในเรื่องของการดูแลบ้าน (homemaking) เช่น การทำความสะอาด ทำงานบ้านต่าง ๆ การเตรียมอาหารให้ผู้สูงอายุ รวมทั้งยังดูแลในด้านจิตใจของผู้สูงอายุอีกด้วย ธุรกิจ home care ในประเทศไทยจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตมากขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่สูง มีการบริหารจัดการง่าย โดยสิ่งสำคัญที่ธุรกิจนี้ต้องการคือผู้ดูแลที่มีคุณภาพและมีทักษะพยาบาล

 

ธุรกิจ home care จะเติบโตได้มากแค่ไหน?

ธุรกิจ home care เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจนี้เติบโตได้ถึง 7% ต่อปี และเมื่อเทียบกับ nursing home หรือบ้านพักคนชราแล้ว ธุรกิจ home care มีผลกำไรเพิ่มขึ้นราว 2 เท่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แตกต่างกับ nursing home ที่มีผลกำไรลดน้อยลง ธุรกิจ home care เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นได้โดยใช้ต้นทุนต่ำ ต้องการแค่บุคลากรที่ผ่านการอบรมในด้านการดูแลผู้สูงอายุก็เพียงพอแล้ว และจะยิ่งตอบโจทย์ความต้องการการดูแลผู้สูงอายุได้มากขึ้นไปอีก หากบุคคลากรเป็นผู้ที่มีทักษะพยาบาลและความรู้ทางการแพทย์ด้วย
อีกทั้งธุรกิจ home care ยังเป็นธุรกิจที่ขยายตัวได้ในรูปแบบแฟรนไชส์ โดยในประเทศสหรัฐฯ มีการขยายตัวของธุรกิจ home care ในรูปแบบแฟรนไชส์อยู่อย่างต่อเนื่อง บางแห่งติดอันดับธุรกิจแฟรนไชส์ยอดนิยมที่ใช้เงินลงทุนต่ำที่สุด และมีจำนวนจำนวนแฟรนไชส์มากถึง 1,162 แฟรนไชส์แล้วในปัจจุบัน และยังขยายสาขาไปอีกในหลายประเทศ

 

ธุรกิจ home care นำระบบ IT มาใช้ในการให้บริการอย่างไร?

ไม่เพียงแต่ธุรกิจ home care จะมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น หากแต่ยังทำให้ธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นโดยการนำระบบ IT มาใช้ในการให้บริการอีกด้วย โดยระบบ IT จะถูกนำมาช่วยในการเลือกผู้ดูแลที่มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่ใช้บริการ ซึ่งผู้สูงอายุจะสามารถดูข้อมูลและเลือกผู้ดูแลที่ต้องการได้ผ่านทาง mobile application ทั้งในระบบ ios และ android นอกจากนี้แล้วยังมีการบันทึกข้อมูลการดูแลในแต่ละวันเอาไว้ ซึ่งหากทางครอบครัวต้องการที่จะดูก็สามารถทำได้อย่างสะดวก

 

ธุรกิจ home care จะสร้างโอกาสให้ธุรกิจอะไรบ้าง?

การขยายตัวของธุรกิจ home care ยังทำให้ธุรกิจอื่น ๆ ได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นไปด้วยไม่ว่าจะกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในด้านบุคลากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งสามารถให้การอบรมแก่ผู้ดูแลเพื่อที่ผู้ดูแลจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีความพร้อมก่อนที่จะให้บริการดูแลผู้สูงอายุ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุระหว่างบ้านและโรงพยาบาลได้อย่างสะดวกจึงทำให้ผู้สูงอายุได้รับบริการอย่างครบวงจร
ส่วนธุรกิจอื่น ๆ ที่จะได้รับโอกาสจากการขยายตัวของธุรกิจ home care อย่างเช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ธุรกิจด้านการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ และธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเมื่อผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเพิ่มจำนวนสูงขึ้น ความต้องการอุปกรณ์ในทางการแพทย์ก็ย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องตรวจวัดความดัน เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด เตียง รถเข็น เป็นต้น
และในส่วนของที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่จำเป็นจะต้องได้รับการปรับปรุง เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมีความสะดวกสบายและได้รับความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้ธุรกิจปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุและธุรกิจวัสดุก่อสร้าง มีโอกาสเติบโตมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

สำหรับสังคมไทยที่จะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ความต้องการการดูแลผู้สูงอายุก็จะสูงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอย่างธุรกิจ home care จึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มว่าจะเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนในโลกยุคสังคมสูงวัยที่กำลังใกล้มาถึง

แหล่งที่มา เงิน.net

One thought on “ธุรกิจ Home Care ธุรกิจใหม่มาแรง! ตอบโจทย์ตรงใจคนวัยเกษียณ

  • มกราคม 2, 2018 at 14:34
    Permalink

    สนใจศึกษาทำธุรกิจ home care เฟรนไชส์ มีที่ไหนแนะนำบ้างค่ะ

    Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *