นักเรียนโรงเรียนมัธยมในแต่ละที่ทั่วโลก มีวิวัฒนาการไปถึงไหน

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรทางการศึกษาในระดับมัธยมเพื่อรองรับวิวัฒนาการของโลกในอนาคต เป็นเรื่องที่หลายๆประเทศทั่วโลกกำลังดำเนินการ เพื่อให้นักเรียนในประเทศของตนเองเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพและสามารถเป็นอนาคตของชาติต่อไป ดังนั้นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่วงการศึกษาทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประเทศของตนเป็นประเทศชั้นนำด้านการศึกษา

ในประเทศตุรกีเมื่อในปีก่อน วิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยม คือจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการ ซึ่งมันได้ถูกลบออกจากหลักสูตรการสอน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจมากเพราะวิชาดังกล่าวถูกบรรจุให้เป็นวิชาภาคบังคับที่ต้องมีการเรียนการสอนในระดับมัธยมของทุกประเทศ และเรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงอย่างมากในแวดวงการศึกษาของตุรกี

ไม่เพียงแค่นั้น หลักสูตรการเรียนการสอนหลายๆวิชาในตุรกีไม่ได้รับการปรับปรุงขึ้นเลยในขณะที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจที่จะพัฒนาระบบการศึกษา จึงทำให้ตอนนี้การศึกษาของตุรกียังล้าหลังเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ  นาย อิสเม็ตอิลเมส กล่าวว่า “เราไม่ได้ต่อต้านวิวัฒนาการการศึกษา แต่ในหลักสูตรดังกล่าวคือปัญหาในระดับนี้จึงควรได้รับวิวัฒนาการในระดับต่อไป”

เค้ายังกล่าวอีกว่า เราไม่สามารถต่อต้านวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ได้ เพียงแต่เรามีหัวข้อทางการศึกษาอีกหลายหัวข้อที่จะต้องนำมาสอนให้กับนักเรียนในระดับมัธยมซึ่งเป็นหัวข้อที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในระดับนี้

ซึ่งคำตอบของเค้าในการแถลงการต่อสื่อมวลชนเป็นคำตอบในการเอาตัวรอดที่ค่อนข้างแนบเนียนมาก

อิหร่าน,ซีเรีย,ฟินแลนด์และอังกฤษ หลักสูตรการศึกษาของประเทศเหล่านี้มีวิวัฒนาการทางการศึกษาไปถึงไหนแล้ว?

เดือนกุมภาพันธ์ 2017 Laos GL,หน่วยงานทางชีววิทยาและมนุษยวิทยาชั้นนำของประเทศตุรกีได้เตรียมการเสนอไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ให้นำวิชาชีววิทยากลับเข้าสู่หลักสูตรภาควิชาบังคับที่จะต้องมีการสอนให้กับนักเรียนในระดับมัธยมอีกครั้ง ซึ่งในตอนนี้เรื่องนี้ยังไม่ถูกดำเนินการและยังหาข้อสรุปไม่ได้

 

ก่อนอื่นเราจะเริ่มด้วยวิวัฒนาการด้านการศึกษาก่อนวัยเรียนในประเทศฟินแลนด์

โดยทั่วไประบบการศึกษาของฟินแลนด์ ซึ่งจะมีการเริ่มสอนตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน อาทิเช่น สภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลต่างๆ ระบบนิเวศอย่างง่าย วงจรชีวิตของสัตว์ และในภาคทฤษฎีจะเริ่มสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 7 หรือประมาณอายุ 13 ปี ซึ่งจะลงเนื้อหาที่ครอบคลุมและมีรายละเอียดเจาะลึกมากขึ้น

ต่อมาเป็นวิวัฒนาการด้านการศึกษาของประเทศอิหร่าน

อิหร่านได้บรรจุให้มีการศึกษาประวัติศาสตร์ของโลกผ่านการศึกษาจากซากฟอสซิล ให้มีการสอนให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และในระดับชั้นมัธยม ได้ให้มีการศึกษาเกี่ยวกับ การกำเนิดชีวิตและพันธุกรรมศาสตร์ เช่นการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของมนุษย์และวิวัฒนาการของมนุษย์เป็นต้น

 

วิวัฒนาการด้านการศึกษาในระดับประถมของอังกฤษ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของอังกฤษ ได้ให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับซากฟอสซิล และการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสายพันธุ์ของมนุษย์และอาณาจักรของสัตว์ และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ถึงปีที่ 9 ได้ให้มีการเรียนวิชาชีววิทยา เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ กลไลการเปลี่ยนแปลงตามธรรชาติ และวิวัฒนาการเกี่ยวกับยีน ในระดับต่อมาให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เป็นต้น

 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรของนักเรียนมัธยม ได้บรรจุให้มีการเรียนการสอนเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติ

ในสหรัฐอเมริกาได้มีการเรียนรู้ที่ต่างกันออกไปในแต่ละรัฐ กว่า 26 รัฐ แต่วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานก็ยังคงเป็นมาตฐานที่จะต้องสอนเหมือนๆกันทุกที่ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ จึงให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หรือราวๆ อายุ 8 ขวบ

และในระดับมัธยมได้ให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ว่าบรรพบุรุษของพวกเรามีการวิวัฒนาการแบบไหนบ้างซึ่งหลักสูตรจะเพิ่มเนื้อหาและกลไกให้มีความซับซ้อนขึ้น

 

วิวัฒนาการด้านการศึกษาของแคนนาดา

นักเรียนเกรด 11 และ 12 ของแคนนาดา มีรูปแบบทางการเรียนที่ละเอียดและรอบทิศทาง

นักเรียนจะได้ดรียนอยู่เกี่ยวกับการสูญพันธ์ขิงสิ่งมีชีวิตก่อนหน้านี้ที่เคยอาศัยอยู่บนโลก และกลไกที่ทำให้เกิดการสูญพันธ์

วิวัฒนาการด้านการศึกษาใน โปรตุเกส อียิปต์ ปากีสถาน ซีเรีย รัสเซีย มาเลเซียและยูเครน

โปรตุเกส: ให้มีการเรียนวิชาชีววิทยาในชั้นมัธยม

อียิปต์และปากีสถาน รัฐบาลได้ให้มีการเรียนวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่อยู่ในหลักสูตรภาคบังคับ ในระดับชั้นเกรด 10

ในมาเลเซีย นักเรียนเกรด 12 และ 13 ได้มีการศึกษาถาคทฤษฎีเกี่ยวกับการแพทย์

ซีเรีย: ภาควิชาบังคับของนักเรียนเกรด 10 คือวิชาวิทยาศาสตร์ และเกรด 12 ให้มีการเรียนรู้เนื้อหาของชีววิทยา

รัสเซีย: เริ่มมีการเรียนวิชาชีววิทยาตั้วแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงระดับชั้นเกรด 10 และจะมีการสอบวัดผลการเรียนร่วมด้วย

ยูเครน: มีแนวทางการเรียนการสอนเช่นเดียวกับรัฐเซีย แต่ดีกว่าตรงที่ว่าหลักสูตรมีความทันสมัยกว่า และในตำราเรียนได้มีการอธิบายเนื้อหามากกว่าของรัสเซีย

เมื่อเทียบวิวัฒนาการด้านการศึกษาในหลายๆประเทศทำให้เรารู้ว่าประเทศต่างๆใด้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก ทำให้ยิ่งตอกย้ำให้กระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีต้องพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทางการศึกษาให้กับนักเรียนของตัวเอง เพื่อให้นักเรียนซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติและคือกำลังสำคัญที่จะเป็นผู้พัฒนาประเทศในอนาคตได้ทัดเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลก และยังเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนอีกด้วย เพราะถ้าไม่รีบปรับปรุงในเร็ววันนี้อาจจะล่าช้าจนเกินจะแก้ไขก็เป็นได้

Source : Onedio

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *