วางแผนเกษียณอย่างไร ให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขและมั่นคง

การใช้ชีวิตหลังเกษียณหลังเกษียณอย่างมีความสุข โดยไม่ต้องเดือดร้อนจากปัญหาทางการเงิน การวางแผนการเงินก่อนวัยเกษียณจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราจำเป็นต้องใส่ใจ และเริ่มตัดสินใจวางแผนเกษียณเสียตั้งแต่บัดนี้ ก่อนที่จะปล่อยเวลาให้ล่วงเลยผ่านไปจนเข้าใกล้วัยเกษียณเข้าไปทุกที ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเราเพิ่งมาเริ่มเก็บออมเงินก็อาจจะช้าเกินไปเสียแล้ว ซึ่งการวางแผนการเงินเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณจะต้องทำอย่างไรนั้น มีสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ดังต่อไปนี้

 

เกษียณเมื่ออายุเท่าไหร่

ไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตาม คุณก็จะต้องถึงวัยเกษียณในวันหนึ่งอย่างแน่นอน และหากวันนั้นมาถึงโดยที่คุณไม่มีการเตรียมความพร้อม การใช้ชีวิตหลังเกษียณคงต้องมีปัญหาตามมาแน่ ๆ การกำหนดอายุที่ต้องการเกษียณไม่ว่าจะเป็น 45 ปี 55 ปี หรือ 60 ปีก็ตามเอาไว้ตั้งแต่อายุยังน้อย ก็จะทำให้คุณมีเวลาในการเตรียมความพร้อมสำหรับเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผนการเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายหลังเกษียณมากขึ้น

 

ช่วงเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ภายหลังเกษียณ

การประมาณช่วงระยะเวลาหลังจากการเกษียณว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปอีกนานแค่ไหน จะสัก 20 ปีหรือ 30 ปีเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องนำมาใช้ในการประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ว่าเราจะต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่จึงจะพอเพียงสำหรับการใช้จ่ายในช่วงชีวิตหลังเกษียณ โดยอาจจะประเมินได้จากอายุเฉลี่ยของญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วว่าส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ถึงอายุเท่าไหร่ สุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรมีความสมบูรณ์แข็งแรงหรือมีสุขภาพอ่อนแอมีโรคประจำตัวที่อาจทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตหรือไม่ พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างไร มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการมีอายุสั้นหรือยาว

 

ควรมีเงินเก็บเป็นค่าใช้จ่ายหลังเกษียณมากแค่ไหน

ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเป็นเรื่องสำคัญในการวางแผนการเงินเพื่อการใช้ชีวิตภายหลังเกษียณ ซึ่งนอกจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่าง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่ารักษาพยาบาลแล้ว ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการก็เป็นสิ่งต้องนำมาประเมินร่วมด้วยเช่นกัน เช่น บางคนอาจต้องใช้ชีวิตหลังเกษียณไปกับการเดินทางท่องเที่ยว หรืออาจต้องการพักผ่อนอยู่กับบ้านเฉย ๆ โดยเราควรจะมีเงินเก็บมากน้อยเท่าไหร่ก่อนที่จะถึงวัยเกษียณนั้น มีส่วนประกอบสำคัญที่เราจะนำมาใช้ในการคำนวณก็คือค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน และจำนวนปีที่เราได้ทำการประเมินว่าจะมีชีวิตอยู่ภายหลังจากการเกษียณ สำหรับอัตราที่เหมาะสมของค่าใช้จ่ายต่อเดือนภายหลังจากเกษียณนั้น จะอยู่ที่ 70% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนในปัจจุบันของเรา จากนั้นให้ประเมินดูว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้นานอีกกี่ปีหลังจากเกษียณ เช่น เราจะเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี และคิดว่าน่าจะมีอยู่จนถึงอายุประมาณ 85 ปี ช่วงเวลาที่เราจะมีชีวิตหลังจากเกษียณก็คือ 25 ปี แล้วจึงนำจำนวนรายจ่ายต่อเดือนที่เราจำเป็นต้องใช้มาคำนวณร่วมกับจำนวนปีที่เราคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ ซึ่งก็จะได้เป็นจำนวนเงินเก็บเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น
นายเอตั้งเป้าหมายว่าจะเกษียณเมื่อมีอายุ 60 ปี และประเมินว่าตนเองจะมีชีวิตอยู่ต่ออีก 25 ปี ถ้านายเอมีค่าใช้จ่ายในปัจจุบันต่อเดือนอยู่ที่ 35,000 บาท ค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังจากเกษียณต่อเดือนหลังจากเกษียณก็จะตกราว 24,000 บาท (70% x 35,000) หรือตกราว 294,000 บาทต่อปี จากนั้นจึงนำจำนวนเงินได้ไปคูณกับระยะเวลาที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณ ซึ่งก็คือ 25 ปีก็เท่ากับ 294,000 บาท x 25 ปี = 7,350,000 บาท เป็นจำนวนเงินเก็บหลังเกษียณของนายเอ
อย่างไรก็ดียังมีปัจจัยอีกมากมายที่จะส่งผลให้มูลค่าของเงินเปลี่ยนแปลงไป เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยเป็นต้น จึงต้องนำปัจจัยในส่วนนี้มาประเมินร่วมด้วย

รายได้หลังเกษียณที่คาดว่าจะได้รับ

ที่มาของรายได้หลังเกษียณอาจมาจากรายแหล่งด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นจากเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ จากกองทุนประกันสังคม จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จากการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ จากการลงทุน ฯลฯ ซึ่งเงินรายได้ที่เราคาดว่าจะได้รับจากแหล่งต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการคำนวนว่าเราจะต้องเก็บเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่จากจำนวนเงินที่เราจะต้องมีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อถึงวัยเกษียณ

 

การวางแผนเพื่อเก็บออมเงินเป็นค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ

เมื่อเราทราบแล้วว่าเราจะต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่เมื่อถึงวัยเกษียณ และหลังจากที่นำรายได้ที่คาดว่าจะได้รับหลังเกษียณจากแหล่งเงินได้ต่าง ๆ มาคำนวณแล้ว ก็จะช่วยให้เราวางแผนการเก็บออมได้ว่าเมื่อหักค่าใช้จ่ายต่อเดือนในปัจจุบันออกแล้ว เราจะต้องเก็บออมเงินในแต่ละเดือนให้ได้เท่าไหร่จึงจะเป็นไปตามเป้าหมายในการเก็บออม

วัยเกษียณเป็นวัยที่คุณจะไม่มีรายได้หลักจากงานประจำอีกต่อไป ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หลังจากนั้นจึงมาจากการเก็บออมเงินของคุณทั้งสิ้น การตัดสินใจวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณตั้งแต่ในวัยที่เพิ่งเริ่มทำงานจะทำให้คุณมีเวลาในการเก็บออมเงินเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างราบรื่น และได้ใช้ชีวิตในช่วงเวลาหลังเกษียณในแบบที่ตนเองต้องการ

แหล่งที่มา เงิน.net

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *