ไขข้อข้องใจ ลิงชิมแปนซีควรจะเป็น “คน” หรือเป็นแค่ “ลิง” กันแน่?

หลังจากที่ได้มีการต่อสู้ทางคดีความกันมาอย่างเป็นเวลายาวนานเกี่ยวกับลิงชิมแปนซีที่ได้รับการกักขังที่ชื่อ Tommy และ Kiko ว่าควรจะได้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันกับมนุษย์หรือไม่

Read more

นักเรียนโรงเรียนมัธยมในแต่ละที่ทั่วโลก มีวิวัฒนาการไปถึงไหน

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรทางการศึกษาในระดับมัธยมเพื่อรองรับวิวัฒนาการของโลกในอนาคต เป็นเรื่องที่หลายๆประเทศทั่วโลกกำลังดำเนินการ เพื่อให้นักเรียนในประเทศของตนเอง

Read more