จบ ม.6 ไม่รู้จะเรียนสาขาอะไรดี? Unlock People มีคำตอบ

นักเรียนหลายๆคนที่กำลังจะจบการศึกษา แต่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะต้องไปเรียนสายไหน คณะอะไร สาขาอะไร ทำให้ตอนนี้ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก

อ่านเพิ่มเติม